پرسشهای متداول

عمومی

آدرس قنادی و فروشگاه کجاست؟

مشتریان عزیز و محترم فروشگاه ما به صورت  آنلاین هست یعنی شما به صورت غیر حضوری سفارش خود را انجام میدهید وپس از ثبت سفارش ما  محصول سفارشی شما به هرآدرسی دستور بفرمایید ارسال میکنیم

.به همین سادگی 😁

آدرس قنادی و فروشگاه کجاست؟

مشتریان عزیز و محترم فروشگاه ما به صورت  آنلاین هست یعنی شما به صورت غیر حضوری سفارش خود را انجام میدهید وپس از ثبت سفارش ما  محصول سفارشی شما به هرآدرسی دستور بفرمایید ارسال میکنیم

.به همین سادگی 😁

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید